Rabobank

In Projecten

Bij Rabobank ben ik ruim twee jaar designer geweest van het hypotheekdossier; de laatste tijd als lead UX designer. Het hypotheekdossier is het project van Rabobank dat het hypotheekproces de 21e eeuw in brengt: een cross-channel benadering die klanten duidelijk de weg wijst in het proces van het kopen van een huis.

Voor dit project moet constant rekening gehouden worden met vele benaderingen en belanghebbenden: klanten, natuurlijk. Maar ook de adviseurs die klanten ondersteunen. Er is een technisch kader, en wet- en regelgevend waar aan voldaan moet worden. Juiste keuzes maken en daarbij nooit de klantvriendelijkheid uit het oog verliezen is het devies.

Strategie en Concept

Ik heb op verschillende manieren geholpen bij dit project: zo heb ik het concept neergezet voor een vernieuwende upload-functionaliteit die het mogelijk maakt om documenten met de smartphone te fotograferen:

Ook heb ik de module ontworpen die adviseurs gebruiken voor het opzetten van een financiering tijdens het adviesgesprek. Bij een dergelijke opdracht moet een constant evenwicht gevonden worden tussen de geavanceerde mogelijkheden die een adviseur nodig heeft, en de klant, die meekijkt en graag ook begrijpt wat er gebeurt.

Ik ben intensief betrokken geweest bij discussies over de strategie voor het Hypotheekdossier op wat langere termijn, waar ik een waardevolle bijdrage heb kunnen leveren met conceptvisualisaties.

Agile

Het hypotheekdossier wordt Agile gebouwd, met tweewekelijkse releases. Om dit allemaal in goede banen te leiden, is er veel overleg nodig met de bouwteams (8) ,de scrum masters en de drie andere designers. Ook is het belangrijk om goede gebruiksvriendelijkheid constant ‘top of mind’ te houden bij alle betrokkenen.

User testing

Rabobank vindt user testing gigantisch belangrijk, en heeft daarom een prachtig ingericht, en veel gebruikt, UX center. Met regelmaat worden ook voor het hypotheekdossier gebruikerstests gedaan. Soms met nog te ontwikkelen onderdelen (waarbij meestal een Axure prototype wordt ingezet), en soms door interviews te houden over al bestaande onderdelen, of door paper prototyping.